form

Uppgifter som samlas i biobankerna är till exempel registeruppgifter, undersökningsresultat och uppgifter som mäts på och fås om personer (bl.a. blodtryck och levnadsvanor).

test-tube

Under hela medicinens historia har prover samlats in för medicinsk forskning och diagnostik. I en biobank samlas biologiska prover mångsidigt för framtida forskningsändamål.

microscope

Biobanken överlämnar prover och uppgifter till högklassiga forsknings- och produktutvecklingsprojekt som syftar till att klarlägga orsaker bakom sjukdomar och främja befolkningens hälsa.

Biobankerna är for oss alla.

Deltagande i biobanksforskning

Genom att delta i biobanksforskning främjar du den medicinska forskningen. Samtidigt kan du vara säker på att dina prover och uppgifter används på ett säkert och högkvalitativt sätt.

Varje finländare har rätt att överlåta prover till en biobank. För biobanksforskningen behövs prover och uppgifter som bygger på befolkningssampel och som beskriver befolkningens hälsa men också prover från sjukhuspatienter. För oss är det viktigt att personuppgifterna skyddas noggrant. Integritetsskyddet och biobankslagen skyddar varje provgivare.

Läs mer

Biobankerna i Finland

I Finland styr och övervakar Valvira biobanksverksamheten och upprätthåller ett riksomfattande biobanksregister. För att inleda biobanksverksamhet ska en anmälan lämnas till Valviras nationella biobanksregister innan verksamheten inleds.

Valvira har beviljat verksamhetstillstånd till totalt nio biobanker, varav tre är verksamma i hela Finland och sex inom sjukvårdsdistrikten.

THL_Biopankki_logo_FI_web_80x122px
biopankki-borealis-spaced
fhrb-spaced
auria-biopankki-spaced
ita-suomen-biopankki-spaced
BiopankkiTre_fi_p_150dpiRGB
ksbiopankkilogo
HB_FI_SU_EN_vaakalogo
biopankki-spaced

Har du frågor eller vill du veta mer om biobanks­verksamheten?

Det gick inte att skicka meddelandet. Försök senare eller kontakta oss med e-post: info@biopankki.fi.

Ditt meddelande har skickats. Vi kommer att svara så snart som möjligt.

Skickar... Ett ögonblick!